Новини

Дата: 20.08.2020 г.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че “МатиД” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект:
№BG16RFOP002-2.073-8553 – „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Повече информация за проекта