Matti Events and Fine food Since 1991 What are we doing - Soup from the heart
Предлагащ както нестандартни събития и корпоративни тиймбилдинги, така и романтични срещи и планирани прожекции. Мястото е уникално като конструкция и технологично е напълно дизайнерски изпълнено. Амфитеатралните седалки предлагат удобство по време на прожекция, а модерната вентилационна и прожекционна система напълно потапя зрителя в необятните дебри на космоса и извънатмосферните тела.